Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Túi giấy quảng cáo gắn logo

Túi giấy quảng cáo gắn logo
Túi giấy quảng cáo được thiết kế theo yêu cầu,có gắn logo quảng cáo,địa chỉ liên hệ của công ty.Giúp công ty quảng cáo thương hiệu,mặt hàng,sản phẩm tới người tiêu dùng.